Nieuws

Good Governance van verandervraagstukken

Good Governance van verandervraagstukken

Artikel  uit Water Governance - 03/2020 geschreven door Willem Koerselman, Koerselman Consulting, zelfstandig adviseur en procesbegeleider bij verandervraagstukken.

De watersector staat voor grote uitdagingen. Denk aan klimaatverandering, de circulaire economie, de energietransitie, samenwerken in netwerken, inspelen op steeds mondiger en veeleisender burgers, etc. Deels zijn de opgaven technisch van aard, maar voor een groot deel ook organisatorisch. De traditionele projectmatige ingenieursaanpak die de watersector kenmerkt, is uitermate geschikt voor technische vraagstukken. Voor organisatorische verandervraagstukken is zo’n aanpak echter ongeschikt. Die vraagt om nieuwe competenties, een nieuwe manier van samenwerken, een ander manier van organiseren, ander gedrag. Er wordt om verandermanagement gevraagd.  In dit artikel bespreek ik de huidige stand van kennis over organisatorische verandervraagstukken in het licht van good governance.

Toon Gerbrands over leiderschap

Toon Gerbrands: ‘Weg met Covey, in je gezin vind je alle antwoorden’

Sinds 1 juni is hij PSV-directeur af, drie jaar eerder dan gepland: Toon Gerbrands (64), ook bekend van zijn eigenwijze managementboeken – al hoef je ‘m geen managementgoeroe te noemen. Een gesprek over de onzin van mensen motiveren, eenzaamheid en hoe je elke dag zestig procent van je agenda leeg krijgt.

Suzanne Geurts

29 juni 2022 (bron: www.mtsprout.nl)

Sturen naar meer verantwoordelijkheid en zelforganisatie

Hoe stuur je op verantwoordelijkheid en zelforganisatie?

Sturen op verantwoordelijkheid betekent dat medewerkers veel eigen verantwoordelijkheden krijgen. Zij krijgen de ruimte om hun werk in te richten op de wijze die zij het beste vinden en zorgen er zelf voor dat resultaten bereikt worden. Daarom wordt deze aanpak ook vaak zelforganisatie genoemd. Zelfsturing verenigt resultaatverantwoordelijkheid met 'de menselijke maat', 'klein binnen groot' en slimmer werken. De paradox is dat zelfsturing in organisaties nauw verbonden is met een duidelijke sturing vanuit de lijnorganisatie. 

Zo ziet werken eruit na de coronacrisis

NOS NieuwsBinnenlandEconomie • 20 april 2020, 18:05  

Annemieke van Put en Nina Bogosavac 

 

De manier waarop we werken zal blijvend veranderen, verwachten veel Nederlanders. Uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) blijkt dat een kwart van de mensen die meer zijn gaan thuiswerken, denkt dat in de toekomst te blijven doen. Die mening wordt gedeeld door werkgevers; zij zeggen dat thuiswerken ook na de crisis onderdeel blijft van de werkcultuur.

Contactgegevens

Castanje
Postbus 100
8800 AC Franeker
tel. 0517 - 76 40 45
Mob: 06-15 399 388
info@castanje.net