Nieuws

Sturen naar meer verantwoordelijkheid en zelforganisatie

Hoe stuur je op verantwoordelijkheid en zelforganisatie?

Sturen op verantwoordelijkheid betekent dat medewerkers veel eigen verantwoordelijkheden krijgen. Zij krijgen de ruimte om hun werk in te richten op de wijze die zij het beste vinden en zorgen er zelf voor dat resultaten bereikt worden. Daarom wordt deze aanpak ook vaak zelforganisatie genoemd. Zelfsturing verenigt resultaatverantwoordelijkheid met 'de menselijke maat', 'klein binnen groot' en slimmer werken. De paradox is dat zelfsturing in organisaties nauw verbonden is met een duidelijke sturing vanuit de lijnorganisatie. 

Zo ziet werken eruit na de coronacrisis

NOS NieuwsBinnenlandEconomie • 20 april 2020, 18:05  

Annemieke van Put en Nina Bogosavac 

 

De manier waarop we werken zal blijvend veranderen, verwachten veel Nederlanders. Uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) blijkt dat een kwart van de mensen die meer zijn gaan thuiswerken, denkt dat in de toekomst te blijven doen. Die mening wordt gedeeld door werkgevers; zij zeggen dat thuiswerken ook na de crisis onderdeel blijft van de werkcultuur.

Adviesrapport commissie toekomst zorg thuiswonende ouderen

Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen: ‘Bouwen, digitaliseren, samenwerken!’

Nieuwsbericht | 15-01-2020 | 16:00

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering van dagelijks leven en zorg en in lokale en regionale samenwerking in zorg en ondersteuning. Dat schrijft de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in een advies dat commissievoorzitter Wouter Bos vanmiddag aanbiedt aan minister Hugo de Jonge van VWS.

Project STOP kinderarmoede

Project STOP kinderarmoede

Castanje Management & Advies sponsort het project STOP kinderarmoede in Nederland. Stichting STOP is een samenwerkingspartner van Stichting Kinderen van de voedselbank. Project STOP kan kinderen die onder de armoedegrens opgroeien tweemaal per jaar voorzien van een kledingpakket met nieuwe kleding, nieuwe schoenen en leuk nieuw speelgoed. Eenmaal een zomerpakket en eenmaal een winterpakket.

Wij willen graag ons steentje bijdragen om kinderen die in armoede leven op deze wijze een steun in de rug geven. Het krijgen van nieuwe kleding en speelgoed geeft een kind een enorme boost aan eigenwaarde.

Voor meer informatie over stichting STOP kijk op de website www.stichtingstop.com.

Contactgegevens

Castanje
Postbus 100
8800 AC Franeker
tel. 0517 - 76 40 45
Mob: 06-15 399 388
info@castanje.net