Nieuws

Zo ziet werken eruit na de coronacrisis

NOS NieuwsBinnenlandEconomie • 20 april 2020, 18:05  

Annemieke van Put en Nina Bogosavac 

 

De manier waarop we werken zal blijvend veranderen, verwachten veel Nederlanders. Uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) blijkt dat een kwart van de mensen die meer zijn gaan thuiswerken, denkt dat in de toekomst te blijven doen. Die mening wordt gedeeld door werkgevers; zij zeggen dat thuiswerken ook na de crisis onderdeel blijft van de werkcultuur.

Adviesrapport commissie toekomst zorg thuiswonende ouderen

Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen: ‘Bouwen, digitaliseren, samenwerken!’

Nieuwsbericht | 15-01-2020 | 16:00

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering van dagelijks leven en zorg en in lokale en regionale samenwerking in zorg en ondersteuning. Dat schrijft de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in een advies dat commissievoorzitter Wouter Bos vanmiddag aanbiedt aan minister Hugo de Jonge van VWS.

Project STOP kinderarmoede

Project STOP kinderarmoede

Castanje Management & Advies sponsort het project STOP kinderarmoede in Nederland. Stichting STOP is een samenwerkingspartner van Stichting Kinderen van de voedselbank. Project STOP kan kinderen die onder de armoedegrens opgroeien tweemaal per jaar voorzien van een kledingpakket met nieuwe kleding, nieuwe schoenen en leuk nieuw speelgoed. Eenmaal een zomerpakket en eenmaal een winterpakket.

Wij willen graag ons steentje bijdragen om kinderen die in armoede leven op deze wijze een steun in de rug geven. Het krijgen van nieuwe kleding en speelgoed geeft een kind een enorme boost aan eigenwaarde.

Voor meer informatie over stichting STOP kijk op de website www.stichtingstop.com.

Veilige en open cultuur een vereiste voor goede zorg

Nieuwsbericht | 18-04-2017 | 00:00

De raad van bestuur van het UMC Utrecht heeft onvoldoende gezorgd voor een veilig en open werkklimaat. Dit heeft er toe geleid dat dagelijkse problemen die zich voordeden niet goed werden besproken en niet opgelost werden. Vandaag publiceert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het rapport ‘Goed bestuur en veilige cultuur: vereisten voor goede zorg. Raad van bestuur UMC Utrecht teveel op afstand’.

Contactgegevens

Castanje
Postbus 100
8800 AC Franeker
tel. 0517 - 76 40 45
Mob: 06-15 399 388
info@castanje.net