Nieuws

Nieuwsbericht | 18-04-2017 | 00:00

De raad van bestuur van het UMC Utrecht heeft onvoldoende gezorgd voor een veilig en open werkklimaat. Dit heeft er toe geleid dat dagelijkse problemen die zich voordeden niet goed werden besproken en niet opgelost werden. Vandaag publiceert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het rapport ‘Goed bestuur en veilige cultuur: vereisten voor goede zorg. Raad van bestuur UMC Utrecht teveel op afstand’.

Het is niet vanzelfsprekend dat managers hun team goed coachen. Daarvoor moeten ze zich richten op meer dan alleen het doorgeven van expertise. Ze moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat medewerkers minder taakgericht zijn. Daarbij kan je leiderschap uitstekend leren. Het coachen van medewerkers is een belangrijke vaardigheid van iedere leidinggevende. Helaas beschouwen managers coaching te vaak als het doorgeven van kennis en expertise. Hierbij gaat de leidinggevende uit van zijn (of haar) operationele expertise en draagt die over aan zijn medewerkers. Zo blijft de leidinggevende een expert en geen coach, laat staan een leider.

Castanje Management & Advies is onze nieuwe naam!

In 2008 begonnen wij onder de naam Van Deutekom Management, Advies en Coaching. Met de groei van ons bureau en de uitbreiding met nieuwe diensten, vonden wij het een mooi moment voor een nieuwe start met een nieuwe naam.

Op 10 oktober 2017 presenteerde kabinet Rutte III het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Vijf pagina’s van het 172 pagina’s tellende akkoord gaan over de zorg. Tussen 2017 en 2021 wil het nieuwe kabinet niet per se hervormen, maar zeker wel verbeteren. Zo zet het in op goede zorg voor ouderen, preventie en gezondheidsbevordering, curatieve zorg en meer transparantie voor verzekerden. Vandaag zetten we een paar belangrijke zorgpunten uit het regeerakkoord op een rij.

Contactgegevens

Castanje
Postbus 100
8800 AC Franeker
tel. 0517 - 76 40 45
Mob: 06-15 399 388
info@castanje.net