Nieuws

Castanje Management & Advies is onze nieuwe naam!

In 2008 begonnen wij onder de naam Van Deutekom Management, Advies en Coaching. Met de groei van ons bureau en de uitbreiding met nieuwe diensten, vonden wij het een mooi moment voor een nieuwe start met een nieuwe naam.

Op 10 oktober 2017 presenteerde kabinet Rutte III het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Vijf pagina’s van het 172 pagina’s tellende akkoord gaan over de zorg. Tussen 2017 en 2021 wil het nieuwe kabinet niet per se hervormen, maar zeker wel verbeteren. Zo zet het in op goede zorg voor ouderen, preventie en gezondheidsbevordering, curatieve zorg en meer transparantie voor verzekerden. Vandaag zetten we een paar belangrijke zorgpunten uit het regeerakkoord op een rij.

Kritische feedback blijft een gevoelig onderwerp op de werkvloer. Opvallend is dat het geven van feedback vaker zenuwen opwekt dan het krijgen van kritiek.

Zo krijgt 46 procent van de werknemers knikkende knieën van het geven van feedback, tegenover 34 procent die er zenuwachtig van wordt om kritische feedback in ontvangst te nemen. Dit blijkt uit onderzoek van TrainTool onder ruim 1.000 kantoormedewerkers in Nederland.

In april 2014 ging de Tweede Kamer akkoord met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Dit betekent onder andere dat de functies extramurale begeleiding en kortdurend verblijf met ingang van 2015 overgaan van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Contactgegevens

Castanje
Postbus 100
8800 AC Franeker
tel. 0517 - 76 40 45
Mob: 06-15 399 388
info@castanje.net